Verdiepen

NĆ©t iets verder doorvragen en net iets gerichter kijken… Dit veertje weerspiegelt meerdere lagen. Die verbeelden mijn drive om de vraag achter de vraag te stellen, de overtuiging achter de blokkade aan het licht te brengen, verdieping te vinden voor jouw bedrijfsdoel en de normen en waarden te ‘ont-dekken’ waaruit de communicatie voortvloeit die jij nodig hebt voor een volgende stap en een weer sprankelend hart. Verdiepen gaat bij mij om verdieping van kennis, verdieping van verbinding en verdieping van teksten.

Door je de juiste vragen te stellen help ik jeĀ met verdieping van je kennis over hoe jij je bedrijf wilt presenteren in woord of tekst. Door de juiste denkstappen te zetten geldt dit ook voor geschreven teksten in het algemeen, of voor een volgende stap in je ontwikkeling. Mijn nieuwsgierigheid naar verdieping, levert jou een verhelderend resultaat op.

Mijn aanbod

Individuele tekst- en pitchadviesgesprekken

Wil je in drie zinnen je bedrijf kort en krachtig introduceren?
Ik maak samen met jou je pitch-teksten, mondeling of schriftelijk.Ā Boek een pitchadviesgesprekĀ (1 uur)

Wil je een goede tekst voor je folder?Ā Boek een 1e tekstadviesgesprekĀ (1 uur)

Tekstschrijver/(eind)redacteur

Af en toeĀ neem ik tekst/redactieklussen aan, altijd in overleg.

Opdrachtgevers 2017: [Red.] voo tekst en taal
Langer geleden: ANP, IDG (zie hieronder).

Mijn ervaring: beleidsadviseur/journalist/tekstschrijver/uitgever/waarmaker

Ā Waarmaker voor pitches en websitetekstenĀ (2014- heden)

De Waarmaakdag is een prachtdag waar mensen die iets ‘over’ hebben, anderen helpen die dat nodig hebben. Een soort Kringloopbedrijf voor gratis diensten. Sinds 2014 heb ik deze dag 6 van de 7 keer (als vrijwilliger) in Leiden mede-georganiseerd. Ook werk ik op de dag zelf mee als waarmaker.

(Beleids)adviseur bij Hogeschool Inholland (2002 – heden)

Als parttime (beleids)adviseur ICT in Onderwijs en Digicoach (2008-heden) ondersteun en begeleid ik HBO-docenten en -management met de effectieve inzet van digitale (onderwijs) middelen in het hoger onderwijs. Als oud-docent Communicatieve en Informatie-vaardigheden (2002-2008) kan ik me goed inleven in de rol van de docenten die ik begeleid. In 2004 behaalde ik de didactische aantekening HBO-docent.

Momenteel volg ik bij Inholland Academy de 2-jarige opleiding tot Beeldcoach bij Joyce Scheltens.

Collega’s en studenten kunnen bij me terecht voor de volgende onderwerpen:

 • Hoe kun je jouw onderwijsdoelen beter bereiken en de leerresultaten van je studenten vergroten door de effectieve inzet van digitale middelen voor online onderwijs, ICT-applicaties, ELO/LMS/DLWO, nieuwe (digitale) werkvormen en sociale media?
 • Innovatie & creativiteit: hoe kun je daar je onderwijs (digitaal) mee verrijken?
 • Verdieping van kennis: dialoog, communicatieve vaardigheden, conflicthantering, onderhandelen, studieloopbaanbegeleiding, e-learning en digitaal toetsen.
 • Stagebegeleiding (inclusief digitale ondersteuning daarvan)
 • AfstudeerbegeleidingĀ (inclusief digitale ondersteuning daarvan)
 • Talentontwikkeling: hoe ontplooi ik mijn talent/bereik ik de doelen die ik wil bereiken? Als coach en programmacommissielid van het Inholland Honours traject hield ik me van 2009-2013 een dag per week bezig met talentontwikkeling, leiderschapsontwikkeling, innovatie & creativiteit.
 • Beleidsadvies
Ā Journalist, eindredacteur, tekstschrijver
 • Van 1996 tot en met 2003 was ik ICT/Internetjournalist bij IDG en het Algemeen Nederlands Persbureau en eindredacteur bij IDG. De hier opgedane ervaring zet ik ook bij Inholland nog steeds in voor het schrijven en de eindredactie van beleidsadviesstukken.
Ā Webwijs-adviseur, informatievaardigheid en publicaties

De bronĀ voor m’n interesse in hoe je computers (en later ook internet) slim en effectief kunt inzetten, ontkiemde in 1989, toen ik tijdens m’n studieĀ Engelse taal- en letterkunde het keuzevak Alfa-Informatica volgde: ‘een college oriĆ«ntatie computergebruik in taal- en letterkunde’. Tijdens mijnĀ afstudeervariant Book & Publishing Studies (oftewel boekwetenschap & informatieoverdracht van nul tot nu) werkte ik veel met pc’s Ć©n apple-computers en raakte ik goed thuis in het gebruik ervan als communicatie- en designmiddel.

Sinds 1996 werk ik vaak in de rol van ‘vertaler’ tussen ICT-afdelingen en ICT-gebruikers. Eerst als ICT-/ internetjournalist – en redacteur, o.a. voor IDG Communications en het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP). Al in 2000 gaf ik informatievaardigheidstrainingen op het ANP aan journalisten over hoe je internet zinvol inzet voor waardevolle onderzoeksresultaten en gedegen journalistieke stukken uitgaand van de juiste bronnen. Daarna ging ik het onderwijs in. Van 2002 -2008 werkte ik als HBO-docent Communicatie & Informatievaardigheid en sinds 2008 werk ik als ICT in Onderwijs (ICTO)-adviseur voor HBO-docenten.

In 2007 was ik medepresentator van een ‘afternoon seminar’ over ‘Visuele Communicatie’ op Educause, wereldwijd een van de grootste congressen over Information Technology and Education: Let’s Get Visual! Integrating Concept Maps, Rich Media, Social Software, and the LMS into Teaching and Learning.

Begin 2008 schreef ik onder auspiciƫn van Inholland lector eLearning, Guus Wijngaards, een artikel over de kansen die ik toen zag voor de inzet van Twitter in onderwijs .

Van 2009 – juni 2014 was ik naast mijn werk voor Inholland ook parttime trainer voor Webwijs, een samenwerkingszwerm van 8 ZZP’ers, opgezet door Sanne Roemen. Hier kon ik al m’n eerder verzamelde kennis over (social) media- en informatievaardigheid, vooral gericht op onderwijs en non-profit instellingen, goed inzetten. In 2012 gaf uitgeverij Boom/Nelissen onsĀ Webwijs-boekje uit. Hoe zet je ICT en sociale media effectief in voor jouw doelen? ‘Effectief social media gebruiken – in 90 minuten‘.

 

Academic Press Leiden

Tijdens mijn werk als universitair docent voor de afstudeerrichting Book & Publishing Studies (nu Book and Digital Media Studies) aan de Universiteit Leiden (2000-2003, parttime, als vervanger van Professor Adriaan van der Weel) was ik de begeleidende docent voor deze uitgaven van Academic Press Leiden:

 • An Irishman Abroad, Cuey-na-Gael’s An Irishman’s Difficulties with the Dutch Language and Jack O’Neill’s Further Adventures edited and annotated by Robert Druce, 2000
 • Jacques den Haan, Een instinct voor boeken: Een selectie uit het werk van Jacques den Haan, ingeleid en samengesteld door Adriaan van der Weel
 • Tony Foster, Dutch Legal Terminology in English: A Practical Reference Guide, revised edition, bilingual index, bibliography ca. 168pp., 16,5 x 24,5 cm, ISBN 90-74372-24-4, ā‚¬ 39,95

Tijdens mijn studie (Engelse Taal- en Letterkunde), werkte ik bij de afstudeerrichting Book & Publishing Studies aan de Universiteit Leiden als student-assistent (1994 en 1995) en als student (1992) mee aan de publicaties van een aantal uitgaven van Academic Press Leiden:

 • James Boswell, ‘Een Beytie Hollansche’. Dutch Compositions (eds. C.C. Barfoot en K.J. Bostoen). Academic Press Leiden, Leiden 1995 (tweede druk)
 • Ernest Renan, Qu’est-ce qu’une nation?, with an introduction by Joep Leerssen, University of Amsterdam, 1994, 2nd impression, 1995
 • Douglas Hyde, The Necessity for De-Anglicising Ireland, with an introduction by Joep Leerssen, University of Amsterdam, 1994
 • John Farrington, An account of a Journey through Holland, Frizeland, etc., with an introduction by C.D. van Strien, edited and annotated by P.G. Hoftijzer et al., University of Leiden, ISBN 90-74372-08-2, 225 copies printed, 1994, 2nd impression 1994
 • Sylvia Townsend Warner, The Music at Long Verney, with an introduction by Dr P.R.K.A. Davidson, University of Leiden, ISBN 90-74372-02-3, 1992, 2nd impression 1992

Geef een reactie