(Leiden in) Dialoog

Verbinding, soms zo natuurlijk…Ik geloofĀ  dat elk mens een eigen waarheid heeft, die niet hoeft te botsen met andermans waarheid, als de verbinding tussen mensen open blijft.

Als elk mens met Ć©chte aandacht de overeenkomsten in plaats van de verschillen met anderen zou bekijken, wordt de wereld dan niet veel mooier?

Als mensen echt en met oprechte nieuwsgierigheid leren luisteren naar de waarheid van de ander, gaan we elkaar dan niet veel beter begrijpen?

Ik zet me graag in om dergelijke verbindingen te bevorderen, via de gespreksvorm dialoog, waarvan ik de basis in 2008 leerde Nederland in Dialoog. Daarna heb ik me verder in dit onderwerp verdiept via praktijkervaringen, zelfstudie en een basistraining Appreciative Inquiry bij het Instituut voor Interventiekunde.

The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams
– Eleanor Roosevelt

Methodieken en Praktijkervaring

Als dialooggespreksleider zet ik in wat het ‘moment’ vraagt. Hierbij kan ik putten uit verschillende trainingen, methodieken en praktijkervaring.

2008 Train de trainer-opleiding van Nederland in Dialoog als dialooggespreksleider en stadscoordinator.

2009-2015 Verschillende landelijke bijeenkomsten en methodiekdagen van Nederland in Dialoog voor stadscoƶrdinatoren.

2012 ‘Insides for Change’ –Ā  bijeenkomst met Sioux Chief Phil Lane en Arthur Zajon en andere dragers, initiators en pioniers van cirkels met mensen die met dialoog, presencing, contemplatief zelfonderzoek en andere daaraan verwante vormen onderzoeken hoe en waarheen we als samenleving kunnen bewegen.

2012 In de training Teamcoaching, die ik volgde bij Inholland Academy, (begeleid door Melusine Koning) merkte ik dat de vier basisvragen van de methodiek van Nederland in Dialoog, ook bij teamcoaching een grote rol spelen.

2016Ā  Driedaagse training Appreciative Inquiry bij het Instituut voor Interventiekunde.

Praktijkervaring:

Zelfstudie
Boeken over dialoog, zoals o.a.:

    • Nederland in Dialoog – Vlinderlijke kracht, vlinderlijke eenvoud – Over de beweging Nederland in Dialoog, Amsterdam, 2008
    • David Bohm – On Dialogue, 2004
    • Jane Magruder Watkins, Bernard Mohr, Ralph Kelly, Appreciative Inquiry: Change at the Speed of Imagination, 2011
    • Renate van der Veen en Olga Plokhooij, ‘The Basic Principles of Dialogue‘, 2018
    • Peter Senge, C. Otto Schermer, Joseph Jaworski, Betty Sue Flowers, Presence, Human Purpose and the Field of the Future – Exploring Profound Change in People, Organizations and Society, New York, 2004

Mijn aanbod

Als dialooggespreksleider ben ik inzetbaar in een groep, een team, of bij een vrienden- of vriendinnensessie. Ook kan ik dialoogsessies begeleiden tijdens verandertrajecten in scholen, hbo’s, universiteiten, gemeenten of andere (non-profit) organisaties.

Wil je zo’n dialooggesprek een keer meemaken? Wil jij de kracht van dialoog ervaren in jouw organisatie? Is er veel discussie of debat in je organisatie en zou je iets anders willen inzetten om veranderprocessen in gang te zetten? Een dialoog kan transparant maken wat medewerkers belangrijk vinden. Ik bespreek graag bij een kop koffie hoe jouw organisatie met dialoog kan starten.

Eerdere opdrachtgevers: Gemeente Leiderdorp (zie Dialoog in organisaties)

Rechtsonder schildert mijn rechterhand een van de vonken tijdens een inspirerende dialoogbijeenkomst van www.NederlandinDialoog.nl in september 2009.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Foto door: Daphne Channa Horn voor NederlandinDialoogĀ (Als deze verwijzing niet klopt, dan hoor ik graag hoe ik deze kan verbeteren).

Geef een reactie