Dialoog in organisaties

Mijn ervaring met dialoog in (non-profit) organisaties

    • 2009-2013 Dialogen in het Honourstraject van Hogeschool Inholland (waarin ik werkte als Talentcoach voor de Honoursstudenten en ontwikkelaar van het traject);
    • 2013 – vrijwillig: opzetten Leiderdorp in Dialoog in de Gemeente Leiderdorp (zie ook Leiden in Dialoog);
    • 2014 – opdracht: training beleidsmedewerkers gemeente Leiderdorp.

Begin 2014 trainde ik – als opdracht, na mijn eerdere,  vrijwillige gespreksleiderstraining van Leiderdorpers voor Leiderdorp in Dialoog – een beleidsafdeling van de Gemeente Leiderdorp in de methodiek van de dialoog in het kader van ‘Samen Leiderdorp‘.

De kracht van de dialoogmethodiek van Nederland in Dialoog bleek ook in mijn werk bij het excellentietraject van Inholland Honours (2009-2013). De Honours-studenten zagen dit keer op keer als krachtige gespreksvorm om diepgang te realiseren in gesprekken.

Ook in mijn coachsessies mét Honours studenten (2009-2013), in het Honourstraject van Hogeschool Inholland, kwamen ‘kennismaken, ervaringen delen, dromen en actie ondernemen’, regelmatig met een heel mooi resultaat, terug. Een goede dialoog kan werkelijk de vonk weer doen ontbranden… en harten in vuur en vlam zetten :-).

In de training Teamcoaching, die ik volgde in 2012 via Inholland Academy, begeleid door Melusine Koning merkte ik dat deze vier basisvragen ook bij teamcoaching een grote rol spelen.