Leiden in Dialoog

Verbinding, soms zo natuurlijk…Ik geloof¬† dat elk mens een eigen waarheid heeft, die niet hoeft te botsen met andermans waarheid, als de verbinding tussen mensen open blijft.

Als elk mens met échte aandacht de overeenkomsten in plaats van de verschillen met anderen zou bekijken, zou de wereld dan niet veel mooier worden?

Ik zet me graag in om dergelijke verbindingen te bevorderen, onder andere met de gespreksvorm dialoog, waarvan ik de basis heb geleerd bij Nederland in Dialoog.

Leiden in Dialoog is een burgerinitiatief dat ik in 2008 vrijwillig ben gestart om ook in Leiden burgers de kans te geven om mee te doen aan de landelijke week van de dialoog van NederlandinDialoog.

In 2009 werd Leiden in Dialoog voor het eerst georganiseerd. Van 2010 t/m 2016 was er elk jaar minimaal 1 dialoogtafel over een aan Leiden gerelateerd thema. Sinds 2013 doet ook Leiderdorp mee.

In 2018 kon je een mooi gesprek voeren over ‘Elkaar Zien’ bij 2 tafels:
* Woensdagavond 7 november, met Niekie Doornbosch als gespreksleider
* Donderdagavond 8 november, met mijzelf als gespreksleider.
Zie ook de Facebookpagina van LeidenInDialoog.

Helaas is www.leidenindialoog.nl wegens technische problemen uit de lucht. Ik ben nog op zoek naar een Drupal-expert die me kan helpen die site weer in de lucht te krijgen!

De kracht van dialoog, reacties van eerdere deelnemers:

Mijn aanbod

Je kunt me inzetten als dialooggespreksleider in een team, of bij een vrienden- of vriendinnensessie (ook in mijn Sprankelbus). Ook kan ik dialoogsessies begeleiden tijdens verandertrajecten in gemeenten of organisaties.

Wil je zo’n dialooggesprek een keer meemaken? Wil jij de kracht van dialoog ervaren in jouw organisatie? Is er veel discussie of debat in je organisatie en zou je iets anders willen inzetten om veranderprocessen in gang te zetten? Een dialoog kan transparant maken wat medewerkers belangrijk vinden. Ik bespreek graag bij een kop koffie hoe jouw organisatie met dialoog kan starten.

Eerdere opdrachtgevers: Gemeente Leiderdorp

  • vrijwillig: opzetten Leiderdorp in Dialoog in de Gemeente Leiderdorp (2013)
  • opdracht: training beleidsmedewerkers gemeente Leiderdorp (2014)
  • vrijwillig: burgerinitiatief Leiden in Dialoog (2008-2018)

Mijn dialoogervaring

Als begeleidend gespreksleider zet ik in wat het ‘moment’ vraagt. Hierbij kan ik putten uit verschillende methodieken:

Mijn nieuwsgierigheid naar ‘Appreciative¬† Inquiry’ werd zo groot dat ik in 2016 een driedaagse training in Appreciative Inquiry volgde bij het Instituut voor Interventiekunde.

Sinds 2008 ben ik initiatiefnemer, coördinator, gespreksleider en trainer van dialoogbegeleiders bij Leiden in Dialoog in Leiden/Leiderdorp.

1. Leiden in Dialoog / Leiderdorp in Dialoog

Allereerst is de methodiek van Nederland in Dialoog.¬† Sinds ik in 2008 kennismaakte met hun wijze van gespreksvoering heb ik mijzelf steeds beter kunnen verdiepen in √©cht (leren) luisteren met oprechte aandacht .¬†In een dialoog volgens hun model mag je als deelnemer ‘kennismaken, positieve ervaringen delen, dromen en actie ondernemen’, dat zijn voor mij werkelijke acties om concreet begrip en verbinding in de wereld te realiseren. De dialoogmethodiek van Nederland in Dialoog is gebaseerd op de ‘Appreciative Inquiry’-methode.

In 2008 vroeg Sanne Roemen me om een dialoogruimte op m’n werk te regelen voor Den Haag in Dialoog. Tijdens die bijeenkomst maakte ik voor het eerst kennis met de methodiek van Nederland in Dialoog (#NiD). Ik was direct verkocht!

Wat mooie methode, wat een aandachtig gesprek en wat een bijzondere luisterervaring! Ik wilde dit graag delen met meer mensen. Daarom startte ik in 2008 met de voorbereiding voor de eerste Leiden in Dialoog in 2009. In het eerste jaar hielpen ook Margarita Bernal en Melanie Ehren mee met de organisatie. Sindsdien hebben elk jaar 1-10 dialogen plaatsgevonden.

Nog steeds hoop ik met dit onbezoldigde, vrijwillige burgerinitiatief meer verbinding tussen mensen in Leiden te brengen, in 2018 voor de 10e keer. Sinds 2013 kan je ook in Leiderdorp meedoen aan een of meerdere dialoogsessies in november.

2. Dream Dialogue

Begin 2012 mocht ik deelnemen¬†aan de 10-daagse dialoogprojectreis ‘Dream Dialogue’ in de Palestijnse Gebieden en Isra√ęl. Een project van Olga Louise Plokhooij, Sanne Vroom van¬† Timu Kota en Ghada Zeidan van Palestine Link. Tijdens deze reis volgden we een dialoogtraining bij het Arab Educational Institute in Bethlehem.

Ook zij gebruiken een dialoogmethode met 4 stappen:  Read, Reflect, Communicate & Act (RRCA). De ervaringen tijdens de dialogen daar, met vrouwen en jongeren vanuit een moslim- én christelijke achtergrond waren een erg bijzonder en leerzame ervaring voor me.

We are Humans – maart 2012 – Palestinian Territories – by Annemiek Scholten

In de dagen na de training was ruimte voor ontmoetingen met verschillende mensen en organisaties die bezig zijn met dialoog en verbinding in Bethlehem, Ramallah, Hebron, Jerusalem en Tel Aviv. Ook die ervaring liet een zeer sterk gevoel bij me achter dat écht luisteren en openstaan voor de ander dé pijlers zijn voor wederzijds begrip.

3. Dialooggespreksleiding in organisaties

Begin 2014 trainde ik een beleidsafdeling van de Gemeente Leiderdorp in de methodiek van de dialoog in het kader van ‘Samen Leiderdorp‘.

De kracht van de dialoogmethodiek van Nederland in dialoog bleek ook in mijn werk bij het excellentietraject van Inholland Honours (2009-2013). De Honours-studenten zagen dit keer op keer als krachtige gespreksvorm.

Ook in mijn coachsessies m√©t Honours studenten (2009-2013) kwamen ‘kennismaken, ervaringen delen, dromen en actie ondernemen’, regelmatig met een heel mooi resultaat, terug. Een goede dialoog kan werkelijk de vonk weer doen ontbranden… en harten in vuur en vlam zetten :-).

In de training Teamcoaching, die ik volgde in 2012 via Inholland Academy, begeleid door Melusine Koning merkte ik dat deze vier basisvragen ook bij teamcoaching een grote rol spelen.

Rechtsonder schildert mijn rechterhand een van de vonken tijdens een inspirerende dialoogbijeenkomst van www.NederlandinDialoog.nl in september 2009.                             Foto door: Daphne Channa Horn voor NederlandinDialoog (Als deze verwijzing niet klopt, dan hoor ik graag hoe ik deze kan verbeteren).

Geef een reactie