Online leren

Stel, je bent docent en zit thuis wegens het Coronavirus, maar je wilt toch online je lessen aanbieden. Of je bent student en wilt iets leren als je opleiding geen online lessen aanbiedt? Check dan onderstaande bronnen met tips voor online lesgeven, online digitale lessen en online cursussen.

Biedt je opleiding/school zelf weinig aan?

Natuurlijk kun je op Youtube heel veel handige filmpjes vinden waarvan je iets kunt leren. Daarnaast zijn er ook veel heel kwalitatief goede lessen cursussen online te vinden via andere bronnen. Dan kun je ook met zelfstudie aan de slag: Online cursussen (zelfstudie)

Goede bronnen voor verschillende onderwijsniveaus

  • SURF, deICT-coöperatie van onderwijs en onderzoek voor hoger onderwijs (hbo/universiteit) is een online community ‘Corona: Online onderwijs vraagbaak gestart. Hier delen collega’s vanuit hogescholen en universiteiten tips
  • Kennisnet: “voor scholen en instellingen in het primair onderwijs (po), het voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) de gids en bouwer van het ict-fundament” deelt hier tips: “Les op afstand biedt uitkomst
  • Wikiwijs
   “Voorbereid de klas in” als docent. Vind en deel lesmateriaal.
  • Handige Open Educational Resources (OER) Toolkit op de site van Robert Schuwer, “professor Open Educational Resources at Fontys University of Applied Sciences, School of ICT”.
  • Mediawijsheid

Slimme online lessen met Microsoft Teams

Bron: Office Quick Starts
Heeft je school toegang tot Microsoft Office 365 Teams? Dan vind je hier handige filmpjes en een basishandleiding om snel een Team op te starten voor online onderwijs.

Denk ook na over de didactiek

‘Zomaar’  even online les geven bestaat niet… Dit vergt voorbereiding en denkkracht van jou als docent. Tips vind je hier:

Gebruik bestaande middelen