Leiden in Dialoog

Leiden in Dialoog is een burgerinitiatief dat ik in 2008 vrijwillig startte om ook in Leiden burgers de kans te geven om mee te doen aan de landelijke week van de dialoog van NederlandinDialoog. Van 2008-2018 was ik initiatiefnemer, coördinator, gespreksleider en trainer van dialoogbegeleiders bij Leiden in Dialoog in Leiden en Leiderdorp.

In 2008 vroeg Sanne Roemen me om een dialoogruimte op m’n werk te regelen voor Den Haag in Dialoog. Tijdens die bijeenkomst maakte ik voor het eerst kennis met de methodiek van Nederland in Dialoog (#NiD). Ik was direct verkocht!

In 2009 ging Leiden in Dialoog groot (en gesubsidieerd) van start, met 30 tafels verspreid over de stad.

Van 2010 t/m 2018 werden in de landelijke week van de dialoog dialogen georganiseerd zonder subsidie, op basis van sociaal kapitaal. Al die jaren was er dialoog over een aan Leiden gerelateerd thema. Sinds 2013 ook in Leiderdorp.

Nederland in Dialoog trainde me in de dialoogmethodiek die ik als eerste leerde.  Sinds ik in 2008 kennismaakte met hun wijze van gespreksvoering heb ik mijzelf steeds beter kunnen verdiepen in écht (leren) luisteren met oprechte aandacht .

In een dialoog volgens hun model mag je als deelnemer ‘kennismaken, positieve ervaringen delen, dromen en actie ondernemen’, dat zijn voor mij werkelijke acties om concreet begrip en verbinding in de wereld te realiseren. De dialoogmethodiek van Nederland in Dialoog is gebaseerd op de ‘Appreciative Inquiry’-methode.

Wat mooie methode, wat een aandachtig gesprek en wat een bijzondere luisterervaring! Ik wilde dit graag delen met meer mensen. Daarom startte ik in 2008 met de voorbereiding voor de eerste Leiden in Dialoog in 2009. In het eerste jaar hielpen ook Margarita Bernal en Melanie Ehren mee met de organisatie. Sindsdien hebben elk jaar 1-10 dialogen plaatsgevonden.

Nog steeds hoop ik met dit onbezoldigde, vrijwillige burgerinitiatief meer verbinding tussen mensen in Leiden te brengen, in 2018 voor de 10e keer. Sinds 2013 kan je ook in Leiderdorp meedoen aan een of meerdere dialoogsessies in november.

In 2018 kon je een mooi gesprek voeren over ‘Elkaar Zien’ bij 2 tafels:
* Woensdagavond 7 november, met Niekie Doornbosch als gespreksleider
* Donderdagavond 8 november, met mijzelf als gespreksleider.
Zie ook de Facebookpagina van LeidenInDialoog.

Wegens persoonlijke omstandigheden ben ik in 2018 gestopt met de organisatie van Leiden in Dialoog, Wel ben ik nog inzetbaar als dialoogbegeleider.

De kracht van dialoog, reacties van eerdere deelnemers: