Verbind

Volgens mij wordt de wereld mooier wanneer iedereen (in)ziet dat elk mens z’n eigen waarheid heeft; dat die niet hoeft te botsen met een andere waarheid als je de overeenkomsten in plaats van de verschillen bekijkt; en dat al die waarheden elkaar versterken om een beter en echter wereldbeeld te krijgen.

De combinatie van ‘kennismaken, positieve ervaringen delen, dromen en actie ondernemen’ is voor mij een gouden set. Ik geloof ook dat écht (leren) luisteren een middel is om dit te bereiken. Daarom zet ik tijd in voor het bevorderen van begrip en verbinding, via 2 routes:

  • via Leiden in Dialoog als coördinator, trainer van dialoogbegeleiders en gespreksleider. Hierbij zet ik een combinatie in van de dialoogmethodiek van Nederland in Dialoog en de Dream Dialogue / RRCA-dialoogmethode;
  • via dialooggespreksleiding in organisaties;

Aandacht

1. Leiden in Dialoog / Leiderdorp in Dialoog

In 2008 maakte ik voor het eerst kennis met de dialoogmethodiek van Nederland in Dialoog (#NiD). Sanne Roemen vroeg me of ik op mijn werk een dialoogruimte kon regelen voor Den Haag in Dialoog. Ik was er die avond bij. Na de ervaring van die dialoogsessie volgens de methodiek van #NiD was ik verkocht! De 4 gespreksrondes met de stappen Kennismaken, Ervaringen delen, Dromen en Doen vond – en vind ik nog steeds – een zeer verbindende gesprekservaring.

Wat een bijzondere methode, wat een aandachtig gesprek en wat een luisterervaring! Ik wilde dit graag delen met meer mensen en omdat het initiatief in Leiden nog niet bestond, startte ik Leiden in Dialoog. In het eerste jaar hielpen medeorganisatoren Margarita Bernal en Melanie Ehren mee. Nog steeds hoop ik met dit onbezoldigde, vrijwillige burgerinitiatief meer verbinding tussen mensen in Leiden te brengen, in 2014 voor de 6e keer. Sinds 2013 help (en train) ik ook de gemeente Leiderdorp bij het organiseren van een of meerdere dialoogsessies in november.

Dream Dialogue

Begin 2012 was ik deelnemer aan de 10-daagse dialoogprojectreis ‘Dream Dialogue’ in de Palestijnse Gebieden en Israël. Dit project was opgezet door Olga Louise Plokhooij, Sanne Vroom van  Timu Kota en Ghada Zeidan van Palestine Link. Tijdens de eerste 3 dagen volgden we als groep een dialoogtraining bij het Arab Educational Institute in Bethlehem. Zij gebruiken ook een dialoogmethode met 4 stappen:  Read, Reflect, Communicate & Act (RRCA). De ervaringen tijdens de dialogen daar, met vrouwen en jongeren vanuit een moslim- én christelijke achtergrond waren een erg bijzonder en leerzame ervaring voor me. Wanneer ik kansen zie voor de inzet van deze mooie dialoogmethode zet ik die ook in, in combinatie met de dialoogmethodiek van Nederland in Dialoog, die is gebaseerd op de ‘Appreciative Inquiry’-methode.

In de dagen na de training was ruimte voor ontmoetingen met verschillende mensen en organisaties die bezig zijn met dialoog en verbinding in Bethlehem, Ramallah, Hebron, Jerusalem en Tel Aviv. Ook dat liet een sterk gevoel achter dat écht luisteren en openstaan dé pijlers zijn voor wederzijds begrip.

2. Dialooggespreksleiding in organisaties

Begin 2014 trainde ik een beleidsafdeling van de Gemeente Leiderdorp in de methodiek van de dialoog in het kader van ‘Samen Leiderdorp‘.

De kracht van de dialoogmethodiek van Nederland in dialoog zette ik ook in op mijn werk bij het excellentietraject van Inholland Honours (2009-2013), omdat de studenten dit keer op keer als krachtige gespreksvorm zagen. Ook in mijn coachsessies mét Honours studenten (2009-2013) kwamen ‘kennismaken, ervaringen delen, dromen en actie ondernemen’, vaak met een heel mooi resultaat, terug.

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.