Verbinden

Volgens mij wordt de wereld mooier wanneer iedereen (in)ziet dat elk mens z’n eigen waarheid heeft; dat die niet hoeft te botsen met een andere waarheid als je samen met échte aandacht de overeenkomsten in plaats van de verschillen bekijkt; en dat al die waarheden elkaar versterken om een beter en echter wereldbeeld te krijgen.

De combinatie van ‘kennismaken, positieve ervaringen delen, dromen en actie ondernemen’ die ik leerde van Nederland in Dialoog is daarom voor mij een gouden set. Ik geloof ook dat écht (leren) luisteren met oprechte aandacht een middel is om dit te bereiken. Daarom zet ik tijd in voor het bevorderen van begrip en verbinding, via 2 routes:

  • via Leiden in Dialoog als coördinator, trainer van dialoogbegeleiders en gespreksleider. Hierbij zet ik een combinatie in van de dialoogmethodiek van Nederland in Dialoog (die is gebaseerd op de ‘Appreciative Inquiry’-methode) en de Dream Dialogue / RRCA-dialoogmethode;
  • via dialooggespreksleiding in organisaties (boek een koffieafspraak om te bespreken hoe je dit in jouw organisatie zinvol kunt inzetten);

Mijn aanbod

  • Wil jij deze kracht ervaren in jouw organisatie? Is er bijvoorbeeld veel discussie of debat in je organisatie en zou je wel eens een andere gespreksvorm willen inzetten om veranderprocessen in gang te zetten? Een dialoog kan transparant maken wat medewerkers belangrijk vinden. Annemiek bespreekt graag bij een kop koffie hoe jouw organisatie haar als  gespreksbegeleider/dialoogfacilitator kan inzetten.Opdrachtgevers: Gemeente Leiderdorp
    • vrijwillig: opzetten Leiderdorp in Dialoog in de Gemeente Leiderdorp (najaar 2013)
    • opdracht: training beleidsmedewerkers gemeente Leiderdorp (voorjaar 2014)

Aandacht

1. Leiden in Dialoog / Leiderdorp in Dialoog

In 2008 maakte ik voor het eerst kennis met de dialoogmethodiek van Nederland in Dialoog (#NiD). Sanne Roemen vroeg me of ik op mijn werk een dialoogruimte kon regelen voor Den Haag in Dialoog. Ik was er die avond bij. Na de ervaring van die dialoogsessie volgens de methodiek van #NiD was ik verkocht! De 4 gespreksrondes met de stappen Kennismaken, Ervaringen delen, Dromen en Doen vond – en vind ik nog steeds – een zeer verbindende gesprekservaring.

Wat mooie methode, wat een aandachtig gesprek en wat een bijzondere luisterervaring! Ik wilde dit graag delen met meer mensen en omdat het initiatief in Leiden nog niet bestond, startte ik Leiden in Dialoog op. In het eerste jaar hielpen medeorganisatoren Margarita Bernal en Melanie Ehren mee. Nog steeds hoop ik met dit onbezoldigde, vrijwillige burgerinitiatief meer verbinding tussen mensen in Leiden te brengen, in 2017 voor de 9e keer. Sinds 2013 doet ook de gemeente Leiderdorp mee bij het organiseren van een of meerdere dialoogsessies in november.

Dream Dialogue

Begin 2012 mocht ik deelnemen aan de 10-daagse dialoogprojectreis ‘Dream Dialogue’ in de Palestijnse Gebieden en Israël. Dit project was opgezet door Olga Louise Plokhooij, Sanne Vroom van  Timu Kota en Ghada Zeidan van Palestine Link. Tijdens de eerste 3 dagen van deze reis volgden we als groep een dialoogtraining bij het Arab Educational Institute in Bethlehem. Zij gebruiken ook een dialoogmethode met 4 stappen:  Read, Reflect, Communicate & Act (RRCA). De ervaringen tijdens de dialogen daar, met vrouwen en jongeren vanuit een moslim- én christelijke achtergrond waren een erg bijzonder en leerzame ervaring voor me. Wanneer ik kansen zie voor de inzet van deze mooie dialoogmethode zet ik die ook in, in combinatie met de dialoogmethodiek van Nederland in Dialoog.

In de dagen na de training was ruimte voor ontmoetingen met verschillende mensen en organisaties die bezig zijn met dialoog en verbinding in Bethlehem, Ramallah, Hebron, Jerusalem en Tel Aviv. Ook die ervaring liet een zeer sterk gevoel bij me achter dat écht luisteren en openstaan voor de ander dé pijlers zijn voor wederzijds begrip.

2. Dialooggespreksleiding in organisaties

Begin 2014 trainde ik een beleidsafdeling van de Gemeente Leiderdorp in de methodiek van de dialoog in het kader van ‘Samen Leiderdorp‘.

De kracht van de dialoogmethodiek van Nederland in dialoog zette ik ook in op mijn werk bij het excellentietraject van Inholland Honours (2009-2013), omdat de studenten dit keer op keer als krachtige gespreksvorm zagen. Ook in mijn coachsessies mét Honours studenten (2009-2013) kwamen ‘kennismaken, ervaringen delen, dromen en actie ondernemen’, vaak met een heel mooi resultaat, terug.

Een goede dialoog kan werkelijk de vonk weer doen ontbranden… en harten in vuur en vlam zetten :-).

Rechtsonder zie je mijn rechterhand, die een van de vonken schildert tijdens een inspirerende dialoogbijeenkomst van www.NederlandinDialoog.nl in september 2009. Foto door: Daphne Channa Horn voor NederlandinDialoog (als ik het goed heb onthouden…. Nb, als deze verwijzing niet klopt, dan hoor ik graag hoe ik deze kan aanpassen.

Geef een reactie