Instrument: Verbinden

Verbinding, soms zo natuurlijk…

Verbanden leggen, ook waar anderen die niet zien of nog niet kunnen vinden, kan waardevolle resultaten geven…

Ik geloof ook dat elk mens een eigen waarheid heeft, die niet hoeft te botsen met andermans waarheid, als de verbinding tussen mensen open blijft.

Als elk mens met échte aandacht de overeenkomsten in plaats van de verschillen met anderen zou bekijken, zou de wereld dan niet veel mooier worden?

Voor mij is de methodiek van Nederland in Dialoog een prachtige vorm om verbinding te bevorderen. Hierdoor heb ik écht (leren) luisteren met oprechte aandacht. In een dialoog volgens hun model mag je als deelnemer ‘kennismaken, positieve ervaringen delen, dromen en actie ondernemen’.  Ik geloof dat hierdoor meer begrip en verbinding mogelijk is in de wereld.

Daarom maak ik tijd voor dialogen. Hierbij zet ik de dialoogmethodiek in van Nederland in Dialoog. Deze methodiek is gebaseerd op de ‘Appreciative Inquiry’-methode. Ook kreeg inspiratie uit de Dream Dialogue / RRCA-dialoogmethode die ik in 2012 in Bethlehem leerde.

Je kunt me inzetten als dialooggespreksleider in organisaties. Van 2008 tot 2016 was ik initiatiefnemer, coördinator, gespreksleider en trainer van dialoogbegeleiders bij Leiden in Dialoog in Leiden/Leiderdorp.

Mijn aanbod

Wil je zo’n dialooggesprek een keer meemaken? Wil jij de kracht van dialoog ervaren in jouw organisatie? Is er veel discussie of debat in je organisatie en zou je iets anders willen inzetten om veranderprocessen in gang te zetten? Een dialoog kan transparant maken wat medewerkers belangrijk vinden. Ik bespreek graag bij een kop koffie hoe jouw organisatie met dialoog kan starten.

Eerdere opdrachtgevers: Gemeente Leiderdorp

  • vrijwillig: opzetten Leiderdorp in Dialoog in de Gemeente Leiderdorp (2013)
  • opdracht: training beleidsmedewerkers gemeente Leiderdorp (2014)

Mijn dialoogervaring

1. Leiden in Dialoog / Leiderdorp in Dialoog

In 2008 vroeg Sanne Roemen me om een dialoogruimte op m’n werk te regelen voor Den Haag in Dialoog. Tijdens die bijeenkomst maakte ik voor het eerst kennis met de methodiek van Nederland in Dialoog (#NiD). Ik was direct verkocht!

Wat mooie methode, wat een aandachtig gesprek en wat een bijzondere luisterervaring! Ik wilde dit graag delen met meer mensen. Daarom startte ik in 2008 met de voorbereiding voor de eerste Leiden in Dialoog in 2009. In het eerste jaar hielpen ook Margarita Bernal en Melanie Ehren mee met de organisatie. Sindsdien hebben elk jaar 1-10 dialogen plaatsgevonden.

Nog steeds hoop ik met dit onbezoldigde, vrijwillige burgerinitiatief meer verbinding tussen mensen in Leiden te brengen, in 2017 voor de 9e keer. Sinds 2013 doet ook de gemeente Leiderdorp mee bij het organiseren van een of meerdere dialoogsessies in november.

Dream Dialogue

Begin 2012 mocht ik deelnemen aan de 10-daagse dialoogprojectreis ‘Dream Dialogue’ in de Palestijnse Gebieden en Israël. Een project van Olga Louise Plokhooij, Sanne Vroom van  Timu Kota en Ghada Zeidan van Palestine Link. Tijdens deze reis volgden we een dialoogtraining bij het Arab Educational Institute in Bethlehem.

Ook zij gebruiken een dialoogmethode met 4 stappen:  Read, Reflect, Communicate & Act (RRCA). De ervaringen tijdens de dialogen daar, met vrouwen en jongeren vanuit een moslim- én christelijke achtergrond waren een erg bijzonder en leerzame ervaring voor me.

We are Humans – maart 2012

In de dagen na de training was ruimte voor ontmoetingen met verschillende mensen en organisaties die bezig zijn met dialoog en verbinding in Bethlehem, Ramallah, Hebron, Jerusalem en Tel Aviv. Ook die ervaring liet een zeer sterk gevoel bij me achter dat écht luisteren en openstaan voor de ander dé pijlers zijn voor wederzijds begrip.

2. Dialooggespreksleiding in organisaties

Begin 2014 trainde ik een beleidsafdeling van de Gemeente Leiderdorp in de methodiek van de dialoog in het kader van ‘Samen Leiderdorp‘.

De kracht van de dialoogmethodiek van Nederland in dialoog bleek ook in mijn werk bij het excellentietraject van Inholland Honours (2009-2013). De Honours-studenten zagen dit keer op keer als krachtige gespreksvorm.

Ook in mijn coachsessies mét Honours studenten (2009-2013) kwamen ‘kennismaken, ervaringen delen, dromen en actie ondernemen’, regelmatig met een heel mooi resultaat, terug. Een goede dialoog kan werkelijk de vonk weer doen ontbranden… en harten in vuur en vlam zetten :-).

Rechtsonder schildert mijn rechterhand een van de vonken tijdens een inspirerende dialoogbijeenkomst van www.NederlandinDialoog.nl in september 2009.                             Foto door: Daphne Channa Horn voor NederlandinDialoog (Als deze verwijzing niet klopt, dan hoor ik graag hoe ik deze kan verbeteren).

Geef een reactie