Verdiep

De verschillende lagen in de weerspiegeling van dit veertje geven mijn drive weer om de vraag achter de vraag te onderzoeken, de overtuiging achter de blokkade te vinden, en de normen en waarden te ‘ont-dekken’ waaruit gedrag voortvloeit. Daarom werk ik graag op verschillende niveaus aan verdieping van kennis, inzicht en bewustzijn in verschillende omgevingen.

Adviseur en coach bij Hogeschool Inholland (parttime)

Als (beleids)adviseur onderwijsontwikkeling & ICT in Onderwijs (ICTO) en oud-docent (2000-2008) ondersteun en begeleid ik HBO-docenten en -management met de effectieve inzet van digitale middelen in het onderwijs. Collega’s en studenten kunnen bij me terecht voor de volgende onderwerpen:

  • Innovatie & creativiteit: hoe kun je daar je onderwijs mee verrijken?
  • Hoe kun je jouw onderwijsdoelen beter bereiken en de leerresultaten van je studenten vergroten door de effectieve inzet van ICT-applicaties, ELO’s, nieuwe werkvormen en sociale media?
  • Verdieping van kennis: dialoog, communicatieve vaardigheden, conflicthantering, onderhandelen, studieloopbaanbegeleiding, e-learning en digitaal toetsen.
  • Stagebegeleiding
  • Afstudeerbegeleiding
  • Talentontwikkeling: hoe ontplooi ik mijn talent/bereik ik de doelen die ik wil bereiken? Als coach en programmacommissielid van het Inholland Honours traject hield ik me van 2009-2013 een dag per week bezig met talentontwikkeling, leiderschapsontwikkeling, innovatie & creativiteit.

Ontwikkeling in dit kennisgebied:
April 2014: geverifieerd certificaat Internet History, Technology and Security‘, University of Michigan (Coursera MOOC).
Oktober 2013: certificaat Masterclass Open Educational Resources, van SURF Academy.

Waarmaker voor pitches en websiteteksten

De Waarmaakdag is een prachtdag waar mensen die iets ‘over’ hebben, anderen helpen die dat nodig hebben. Een soort Kringloopbedrijf voor gratis diensten. Sinds 2014 heb ik deze dag 6 van de 7 keer (als vrijwilliger) in Leiden mede-georganiseerd. Ook werk ik op de dag zelf mee als waarmaker.

Als oud-journalist en oud-eindredacteur help ik je graag met je teksten, bijvoorbeeld voor pitch-teksten, mondeling of schriftelijk.

Ook ben ik inzetbaar voor einddredactiewerk (voor websiteteksten).  Ik heb sinds 1996 ervaring als (eind)redacteur bij IDG Communications en het Algemeen Nederlands Persbureau, zie LinkedIn. Pitch nodig? Neem contact op om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.

Webwijs-adviseur, informatievaardigheid en publicaties

De kiem voor m’n interesse in hoe je computers (en later ook internet) slim en effectief kunt inzetten, werd aangezwengeld in 1989, toen ik in m’n 2e studiejaar Engelse taal- en letterkunde (1989-1990) het keuzevak Alfa-Informatica volgde: ‘een college oriëntatie computergebruik in taal- en letterkunde’. Tijdens de afstudeervariant Book & Publishing Studies (oftewel informatieoverdracht van nul tot nu) werkte ik veel met pc’s én apple-computers en raakte ik goed thuis in het gebruik ervan als communicatie- en designmiddel.

Sinds 1996 werk ik vaak in de rol van ‘vertaler’ tussen ICT-afdelingen en ICT-gebruikers. Eerst als ICT-/ internetjournalist – en redacteur, o.a. voor IDG Communications en het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP). Al in 2000 gaf ik trainingen op het ANP aan journalisten over hoe je internet zinvol inzet voor waardevolle onderzoeksresultaten en gedegen journalistieke stukken uitgaand van de juiste bronnen. Daarna ging ik het onderwijs in. Van 2002 -2008 werkte ik als HBO-docent Communicatie & Informatievaardigheid en sinds 2008 als ICT in Onderwijs (ICTO)-adviseur voor HBO-docenten.

In 2007 was ik medepresentator van een ‘afternoon seminar’ op Educause, wereldwijd een van de grootste congressen over Information Technology and Education: Let’s Get Visual! Integrating Concept Maps, Rich Media, Social Software, and the LMS into Teaching and Learning.

 

Begin 2008 schreef ik onder auspiciën van Inholland lector eLearning, Guus Wijngaards, een artikel over de kansen die ik toen zag voor de inzet van Twitter in onderwijs .

 

Van 2009 – juni 2014 was ik trainer voor Webwijs, een samenwerkingszwerm van 8 ZZP’ers, opgezet door Sanne Roemen. Hier kon ik al m’n eerder verzamelde kennis over (social) media- en informatievaardigheid, vooral gericht op onderwijs en non-profit instellingen inzetten. In 2012 gaf uitgeverij Boom/Nelissen het Webwijs-boekje uit. Hoe zet je ICT en sociale media effectief in voor jouw doelen? ‘Effectief social media gebruiken – in 90 minuten‘.

 

 

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.