‘Elkaar zien’ in dialoog

Van vrijdag 2 t/m zondag 11 november 2018 is het weer de nationale Week van de Dialoog. Het thema van dit jaar is ‘Elkaar zien‘. Je kunt in die week bij bijna 100 gemeenten in Nederland meedoen aan een dialoogtafel, waar je de kracht van de dialoog kunt ervaren.

In 2018 kun je ook in Leiden en Leiderdorp een mooi gesprek voeren over ‘Elkaar Zien’ bij 2 tafels:
* Woensdagavond 7 november, met Niekie Doornbosch als gespreksleider
* Donderdagavond 8 november, met mijzelf als gespreksleider.
Je kunt je zelf aanmelden via de facebook-evenementen op de Facebookpagina van LeidenInDialoog.

Wat is een dialoog eigenlijk?

De methodiek die Nederland in Dialoog hanteert, is gebaseerd op de methode Appreciative Inquiry. De dialoogmethodiek werd in Rotterdam voor de eerste Dag van de Dialoog in 2002 ontwikkeld door Brahma Kumaris Spirituele Academie.

De vier stappen die in het dialooggesprek worden doorlopen zijn:
1. Kennismaken
2. Ervaringen delen
3. Dromen
4. Doen
Deze vier stappen worden in vier vragen vertaald als leidraad voor het gesprek.

Spelregels voor de dialoog

  •     Laat de ander zijn/haar verhaal vertellen
  •     Zet daar niet gelijk een verhaal tegenover
  •     Behandel elkaar met respect en vriendelijkheid
  •     Spreek vanuit jezelf (‘ik vind’ i.p.v. ‘men zegt’)
  •     Vraag toelichting als er algemeenheden op tafel komen
  •     Stel oordelen uit en onderzoek ze
  •     Sta stiltes toe als mensen even willen nadenken.

Kom je ook aan tafel? Ik zie je graag!

Annemiek

 

Geef een reactie